• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Музичний калейдоскоп

МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП


...Дошкільне дитинство - єдиний період життя, коли творчість може стати універсальним і природним способом буття дитини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать про багатогранні творчі можливості дошкільного дитинства, тому провідна психолого-педагогічна проблема виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку творчої особистості.

...Проблема творчості в дошкільній педагогіці була завжди актуальною. Творчі особистості потрібні завжди, так як вони визначають прогрес людства. Саме від творчих людей, які можуть досягти успіхів у діяльності завдяки певним рисам, залежить розввиток суспільства. Оскільки саме творчі люди створюють нове в усіх видах людської діяльност , тому і стає проблема розвитку творчих здібностей особистості.... Сучасні дослідження переконують у тому, що музичне виховання має непересічне значення у загальному розвитку дошкільника і творчому зокрема...

... Чим більше дитина зможе самостійно експериментувати із музикою, тим швидше та успішніше буде протікати процес розвитку її творчих здібностей...


Що може музика

У процесі становлення особистості особливо місце належить мистецтву. Звернутися до мистецтва - означає отримати своєрідний камертон, що дозволяє визначити на різних вікових етапах повноту звучання, формування емоційної культури людини, духовно-моральних цінностей, без яких гармонійний розвиток особистих цінностей неможливий.
Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина робить у дошкільному віці. Дорослий допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти красу поезії, музики, живопису, а через мистецтво глибше усвідомити все, що її оточує: природу, предмети, працю людини і її духовні надбання. Введення дитини в світ краси і гармонії є важливим завданням естетичного виховання.
Музика стимулює до творчої діяльності, сприяє розвитку творчого мислення, здібностей. Музичну діяльність можна розглядати, як пізнання дітьми музичного мистецтва, за допомогою якого здійснюється музичний, загальний та творчий розвиток.
Музична діяльність має три основні різновиди: сприймання, виконання і творення. Наскрізне пронизування творчістю всіх компонентів музичної діяльності визначає її особливість, яка розглядається як творчий пошуковий процес, спрямований на стимулювання творчих здібностей дітей у процесі музичного пізнання.
Усі види музичної діяльності – сприймання, виконання, творення музики – мають потенційні можливості для організації творчого процесу, у якому розвиваються творчі здібності дітей. Вони мають відображення у видах музичної діяльності на занятті – слуханні музики, співах, музично-ритмічній діяльності, грі на дитячих інструментах.
Теоретики та практики вважають музику вагомим чинником розвитку інтелекту дитини в процесі музичної освіти. На практиці активно використовують методи музикотерапії як засіб підвищення соціальної активності, комунікативних здібностей особистості, оздоровлення її емоційної та вольової сфер. Музика – є одним із способів пізнання людиною навколишнього духовного світу. То ж музика як мистецтво вираження допомагає дитині краще зрозуміти саму себе, пізнати довкілля, осягнути закони людського буття.

/Files/images/нотка мульти.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 205