• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Режим функціонування ЗДО

РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Загальні положення

* Засновником комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №400 Харківської міської ради" (далі заклад дошкільної освіти - ЗДО) є Харківська міська рада. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про захист персональних даних", Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими та нормативно-правовоми актами, рішеннями Засновника та уповноваженого ним органу, їх наказами, програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров"я України, власним Статутом. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.


Комплектування ЗДО

* Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається Засновником. Групи комплектуються за віковою періодизацією. У закладі дошкільної освіти функціонують групи денного перебування дітей. Кількість груп – 11:

  • групи раннього віку (від 1 до 3 років) – 2
  • групи передшкільного віку (від 3 до 6 (7) років) - 9

* Наповнюваність груп становить:

  • від 2 років до 3 років - до 15 дітей;
  • від 3 до 6 (7) років - до 20 дітей;
  • в оздоровчий період - до 15 дітей.

Режим роботи закладу дошкільної освіти

* Режим роботи встановлюється його Засновником. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти з 6-30 до 18-30. Вихідні - субота, неділя, святкові дні.

РЕЖИМ РОБОТИ ГРУП у 2018/2019 навчальному році:

Група №1 (ранній вік, від 1 до 3 років) 12 годин
Група №3 (ранній вік, від 1 до 3 років) 9 годин
Група №4 (молодший дошкільний вік, від 3 до 4 років) 10,5 годин
Група №5 (старший дошкільний вік, від 5 до 5 років) 9 годин
Група №6 (середній дошкільний вік, від 4 до 5 років) 10,5 годин
Група №7 (старший дошкільний вік, від 5 до 6 років) 9 годин
Група №8 (молодший дошкільний вік, від 3 до 4 років) 9 годин
Група №9 (старший дошкільний вік від 5 до 6 років) 9 годин
Група №10 (середній дошкільний вік, від 4 до 5 років) 9 годин
Група №11 (середній дошкільний вік від 4 до 5 років) 9 годин
Група №12 (молодший дошкільний вік від 3 до 4 років) 9 годин

Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

* Порядок забзпечення продуктами харчування встановлюється Засновником або уповноваженим ним органом. Забезпечення продуктами харчування ЗДО здійснюється у відповідності до діючих нормативів. У ЗДО встановлено 3-и разове харчування. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладено на медичних працівників закладу дошкільної освіти та його керівника.


Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

* Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти заабезпечується місцевими органами виконавчої влади та здійснюється медичним персоналом ЗДО та міської поліклініки сімейного типу №9 на безоплатній основі. Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов"язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров"я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.


Управління закладом дошкільної освіти

* Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником (засновники), Департаментом освіти Харківської міської ради та Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його керівник. Органом громадського самоуправління ЗДО є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада ЗДО. Рада закладу дошкільної освіти організує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.


Фінансово-господарська діяльність ЗДО

* Джерелами фінансування ЗДО є: кошти місцевого бюджету, дотації органів місцевого самоврядування, добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб, інші надходження не заборонені законодавством України. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.


Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

* Заклад дошкільної освіти підпорядкований, підзвітний Засновникові (засновникам), Департаменту освіти Харківської міської ради, Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради. Основною формою контролю за діяльністю ЗДО є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Результати державної атестації закладу у 2008 році: атестований з відзнакою.

Кiлькiсть переглядiв: 228